Termíny zkoušek a kurzů

Svářečská škola EVIG s.r.o., Liberecsvářečská škola, termíny kurzů, termíny zkoušek

Periodické přezkušování ZK a ZP

Plán kurzů svařování a periodických zkoušek pro rok 2021

Přípravné kurzy základní
nebo ke zkouškám
ČSN EN
Periodické zkoušky
ČSN EN
(„úřední“ periody)
Termín zkoušek*
3. kurz 2021 01.03. – 26.03.2021 Čt-Pá 25.03. – 26.03.21 Pá 26.03.21
4. kurz 2021 29.03. – 23.04.2021 Čt-Pá 22.04. – 23.04.21 Pá 23.04.21
5. kurz 2021 26.04. – 21.05.2021 Čt-Pá 20.05. – 21.05.21 Pá 21.05.21
6. kurz 2021 24.05 – 18.06.2021 Čt-Pá 17.06. – 18.06.21 Pá 18.06.21
7. kurz 2021 21.06. – 16.07.2021 Čt-Pá 15.07. – 16.07.21 Pá 16.07.21
8. kurz 2021 19.07. – 13.08.2021 Čt-Pá 12.08. – 13.08.21 Pá 13.08.21
9. kurz 2021 30.08. – 24.09.2021 Čt-Pá 23.09. – 24.09.21 Pá 24.09.21

* v tomto termínu je přítomen zkušební komisař DOM-ZO 13 Česká Třebová

Doby kurzů jsou doporučené. Základní kurzy trvají 4 týdny, přípravné kurzy ke zkouškám dle ČSN EN podle typu požadované zkoušky.

Od 1.1.2015 je možné nastoupit do svářečského kurzu v rámci individuálního učebního plánu, a to po předchozí telefonické dohodě.
Individuální učební plán může být nastaven pokud zájemce o kurz prokáže určité praktické a teoretické dovednosti. Na základě posouzení svářečského instruktora případně vedoucího školy je pak délka daného kurzu individuálně přizpůsobena.

Ceny kurzů ZK , EN i ceny opakovacích zkoušek: dle platného ceníku Svářečské školy EVIG s.r.o. Informujte se ve Svářečské škole.

Periodické přezkušování základních zkoušek a zaškolení

Provádíme průběžně podle dohody, začátek přezkoušení vždy od 7.30hod. (lze domluvit i jiné termíny i v odpoledních hodinách

Termíny 2021
Leden 2021 Pá 08.01.21 Únor 2021 Pá 05.02.21 Březen 2021 Pá 05.03.21
Čt 14.01.21 Pá 12.02.21 Pá 12.03.21
Pá 22.01.21 Pá 19.02.21 Pá 19.03.21
Čt 28.01.21 Čt 25.02.21  
Duben 2021 Pá 01.04.21 Květen 2021 Pá 07.05.21 Červen 2021 Pá 04.06.21
Pá 09.04.21 Pá 14.05.21 Pá 11.06.21
Pá 16.04.21 Čt 20.05.21 Čt 17.06.21
Čt 22.04.21 Pá 28.05.21 Pá 25.06.21
Pá 30.04.21    
Červenec 2021 Pá 09.07.21 Srpen2021 Čt 12.08.21 Září 2021 Pá 03.09.21
Čt 15.07.21   Pá 10.09.21
    Pá 17.09.21
    Čt 23.09.21

Tyto termíny jsou předběžné, mohou se měnit podle potřeby. Upřesnění termínů získáte na adresách z kontaktů.

Při větším počtu svářečů provádíme přezkoušení ZK i ZP (po dohodě) přímo na pracovišti zaměstnavatele – zákazníka v termínu dle individuální dohody.

!POZOR! u osob bez svářečského průkazu (1. základní kurz/EN zkouška) je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti. Formulář pro toto potvrzení si lze stáhnout (viz. níže Lékařské potvrzení) a nechat si ho potvrdit u Vašeho praktického lékaře.

Soubory ke stažení:

ikona pdf ikona word Lékařské potvrzení