Termíny zkoušek a kurzů

Svářečská škola EVIG s.r.o.,  Liberecsvářečská škola, termíny kurzů, termíny zkoušek

Periodické přezkušování ZK a ZP

Plán kurzů svařování a periodických zkoušek pro rok 2018

  Přípravné kurzy základní
nebo ke zkouškám
ČSN EN
Periodické zkoušky
ČSN EN
(„úřední“ periody)
Termín zkoušek*
10. kurz 2018 22.10. – 16.11.2018 Čt-Pá 15.11. – 16.11.18 Pá 16.11.18
11. kurz 2018 19.11. – 14.12.2018 Čt-Pá 13.12. – 14.12.18 Pá 14.12.18

Plán kurzů svařování a periodických zkoušek pro rok 2019

  Přípravné kurzy základní
nebo ke zkouškám
ČSN EN
Periodické zkoušky
ČSN EN
(„úřední“ periody)
Termín zkoušek*
    Čt-Pá 17.01. – 18.01.19 Pá 18.01.19
1. kurz 2019 07.01. – 01.02.2019 Čt-Pá 31.01. – 01.02.19 Pá 01.02.19
2. kurz 2019 04.02. – 01.03.2019 Čt-Pá 28.02. – 01.03.19 Pá 01.03.19
3. kurz 2019 04.03. – 29.03.2019 Čt-Pá 28.03. – 29.03.19 Pá 29.03.19
4. kurz 2019 01.04. – 30.04.2019 Po-Út 29.04. – 30.04.19 Út 30.04.19

* v tomto termínu je přítomen zkušební komisař DOM-ZO 13 Česká Třebová

Doby kurzů jsou doporučené. Základní kurzy trvají 4 týdny, přípravné kurzy ke zkouškám dle ČSN EN podle typu požadované zkoušky.

Od 1.1.2015 je možné nastoupit do svářečského kurzu v rámci individuálního učebního plánu, a to po předchozí telefonické dohodě.
Individuální učební plán může být nastaven pokud zájemce o kurz prokáže určité praktické a teoretické dovednosti. Na základě posouzení svářečského instruktora případně vedoucího školy je pak délka daného kurzu individuálně přizpůsobena.

Ceny kurzů ZK , EN i ceny opakovacích zkoušek: dle platného ceníku Svářečské školy EVIG s.r.o.  Informujte se ve Svářečské škole.

Periodické přezkušování základních zkoušek a zaškolení

Provádíme průběžně podle dohody, začátek přezkoušení vždy od 7.30hod. (lze domluvit i jiné termíny i v odpoledních hodinách)

Termíny 2018
Říjen 2018 Pá 05.10.18 Listopad 2018 Pá 02.11.18 Prosinec 2018 Po 10.12.18
Pá 12.10.18 Pá 09.11.18 Pá 17.12.18
Pá 26.10.18 Pá 23.11.18  
Pá 30.11.18  

 

Termíny 2019
Leden 2019 Pá 04.01.19 Únor 2019 Pá 08.02.19 Březen 2019 Pá 08.03.19
Pá 11.01.19 Pá 15.02.19 Pá 15.03.19
Pá 25.01.19 Pá 22.02.19 Pá 22.03.19
Duben 2019 Pá 05.04.19 Květen 2019 Pá 10.05.19 Červen 2019 Pá 07.06.19
Pá 12.04.19 Pá 17.05.19 Pá 14.06.19
Čt 18.04.19 Pá 24.05.19 Pá 21.06.19
Pá 26.04.19    

Tyto termíny jsou předběžné, mohou se měnit podle potřeby. Upřesnění termínů získáte na adresách z kontaktů.

Při větším počtu svářečů provádíme přezkoušení ZK i ZP (po dohodě) přímo na pracovišti zaměstnavatele – zákazníka v termínu dle individuální dohody.

!POZOR! u osob bez svářečského průkazu (1. základní kurz/EN zkouška) je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti. Formulář pro toto potvrzení si lze stáhnout (viz. níže Lékařské potvrzení) a nechat si ho potvrdit u Vašeho praktického lékaře.

Soubory ke stažení:

ikona pdf ikona word Lékařské potvrzení