Termíny zkoušek a kurzů

Svářečská škola EVIG s.r.o., Liberecsvářečská škola, termíny kurzů, termíny zkoušek

Periodické přezkušování ZK a ZP

Plán kurzů svařování a periodických zkoušek pro rok 2020

Přípravné kurzy základní
nebo ke zkouškám
ČSN EN
Periodické zkoušky
ČSN EN
(„úřední“ periody)
Termín zkoušek*
8. kurz 2020 27.07. – 21.08.2020 Čt-Pá 20.08. – 21.08.20 Pá 21.08.20
9. kurz 2020 31.08. – 25.09.2020 Čt-Pá 24.09. – 25.09.20 Pá 25.09.20
10. kurz 2020 29.09. – 23.10.2020 Čt-Pá 22.10. – 23.10.20 Pá 23.10.20
11. kurz 2020 26.10. – 20.11.2020 Čt-Pá 19.11. – 20.11.20 Pá 20.11.20
12. kurz 2020 23.11. – 18.12.2020 Čt-Pá 17.12. – 18.12.20 Pá 18.12.20

* v tomto termínu je přítomen zkušební komisař DOM-ZO 13 Česká Třebová

Doby kurzů jsou doporučené. Základní kurzy trvají 4 týdny, přípravné kurzy ke zkouškám dle ČSN EN podle typu požadované zkoušky.

Od 1.1.2015 je možné nastoupit do svářečského kurzu v rámci individuálního učebního plánu, a to po předchozí telefonické dohodě.
Individuální učební plán může být nastaven pokud zájemce o kurz prokáže určité praktické a teoretické dovednosti. Na základě posouzení svářečského instruktora případně vedoucího školy je pak délka daného kurzu individuálně přizpůsobena.

Ceny kurzů ZK , EN i ceny opakovacích zkoušek: dle platného ceníku Svářečské školy EVIG s.r.o. Informujte se ve Svářečské škole.

Periodické přezkušování základních zkoušek a zaškolení

Provádíme průběžně podle dohody, začátek přezkoušení vždy od 7.30hod. (lze domluvit i jiné termíny i v odpoledních hodinách

Termíny 2020
Červenec 2020 Po 13.07.20 Srpen 2020 Pá 04.08.20 Září 2020 Pá 04.09.20
    Pá 11.09.20
    Pá 18.09.20
    Čt 24.09.20
Říjen 2020 Pá 02.10.20 Listopad 2020 Pá 06.11.20 Prosinec 2020 Po 07.12.20
Pá 09.10.20 Pá 13.11.20 Čt 17.12.20
Pá 16.10.20 Čt 19.11.20 Po 21.12.20
Čt 22.10.20 Pá 27.11.20  
Pá 30.10.20    

Tyto termíny jsou předběžné, mohou se měnit podle potřeby. Upřesnění termínů získáte na adresách z kontaktů.

Při větším počtu svářečů provádíme přezkoušení ZK i ZP (po dohodě) přímo na pracovišti zaměstnavatele – zákazníka v termínu dle individuální dohody.

!POZOR! u osob bez svářečského průkazu (1. základní kurz/EN zkouška) je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti. Formulář pro toto potvrzení si lze stáhnout (viz. níže Lékařské potvrzení) a nechat si ho potvrdit u Vašeho praktického lékaře.

Soubory ke stažení:

ikona pdf ikona word Lékařské potvrzení